Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

www.youthall.com sitesinin (“Site”) tüm hakları STJ İnsan Kaynakları Bilişim ve Danışmanlık A.Ş'ye (“Youthall”) aittir. Youthall tüm kullanıcıların üyelik bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda korumayı hedeflemektedir. Youthall üyelerin Site’yi aşağıdaki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, ilgili Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Youthall tavsiye etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Youthall tarafından Üyelerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. 

Kullanım Koşullarını ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmekle, Youthall ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Kişisel veriler Site’ye Üye olunması ve profil oluşturulması sırasında yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kullanıcılar ve Üyeler Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında anlatıldığı gibi, Youthall tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Üyelere ilişkin bilgiler tamamen Üyelerin özgür iradeleri ile Youthall’a sağlanmaktadır. Üyeler bu kişisel bilgileri Youthall’a verip vermemekte serbesttirler. Üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir.

KULLANICI VEYA ÜYELERİN BİLGİLERİNİ YOUTHALL’A SUNMA VEYA BU BİLGİLERİN SİTE’DE GÖSTERİLMESİ YA DA BU GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA VE KULLANICI KOŞULLARI HÜKÜMLERİNDE İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARSA, KULLANICI VE/VEYA ÜYE OLMAMALI, SİTE’Yİ ZİYARET ETMEMELERİ, UYGULAMALARI VEYA HİZMETLERİ KULLANMAMALIDIRLAR, ÜYE İSELER ÜYELİKLERİNİ SONA ERDİRMELİDİRLER.

Youthall, Üyelere profillerinin belli kısımlarının internette yayınlanmasına olanak veren “genel profil” özelliği sunar. Bu genel profil indekslenebilir ve herhangi biri arama motorları aracılığı ile Üyenin ismini arattığında genel arama motorları ile görüntülenebilir. Bununla birlikte, üçüncü taraf arama motorları önbelleklerini otomatik olarak güncellemeyebilir ve bu nedenle eski profil bilgileri içerebilir.

Üye olunması ve profil oluşturulması ile Üyeler Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarını açık bir şekilde ve isteyerek kabul etmiş ve ayrıca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şekilde Youthall’un kişisel bilgileri işleme yöntemini kabul ve onaylamış olurlar. Yürürlükteki yasalar tarafından “hassas” olarak nitelendirilen bilgileri göndermek tamamen Üyelerin iradesine bağlıdır. Üyeler sundukları kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kullanıcı Koşulları hükümlerine uygun olarak Youthall’da hesap ayarlarını veya profillerini değiştirerek veya Youthall üyeliklerini sona erdirerek geri çekebilir veya değiştirebilirler.

Üye Markaların birbirlerinin profil sayfaların kısıtlama olmaksızın görebilirler.

Youthall işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Youthall’un değişiklik yaptığı Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Youthall yenilenen kurallar konusunda Üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Site’ye yüklenecektir. Youthall Site’de güncellenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hakkında Üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini tavsiye etmektedir.

Youthall Kullanıcı ve Üyelerin Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site'yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Üyeler için özel tasarlanmış sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Üyeler dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında açıklanan durumlar hariç olmak üzere, Youthall Üyelerin kişisel bilgilerini kiraya vermez veya satmaz. Talimatları yerine getirmek için (ödeme bilgilerini işleme almak gibi) gerekli durumlar hariç olmak üzere veya Üyelerin ayrıca iznini almadıkça, Üyelerin profilinde yayınlanmamış veya diğer hizmetlerin kullanımı nedeniyle oluşturulan kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum, bilgilerin ifşasının kanaatimizce makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız şu koşullarda geçersizdir: (1) hukuk veya cezai mahkeme celpnameleri, mahkeme emirleri ve diğer mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçlere uymak; (2) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası veya Kullanıcı Koşullarını yürürlüğe koymak; (3) üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikayetlere yanıt vermek; (4) Üye hizmet taleplerine yanıt vermek veya (5) Youthall’un, Hizmetlerin, Üyelerin, Kullanıcıların veya kamu haklarını, mülk veya güvenliğini korumak.

Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcınız) size bizde kaydedilmiş olan kişilerinizdeki bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kişilerinizi bu şekilde paylaşmayı seçerseniz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcınıza, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişi bilgilerini saklama ve ifşa etme bunlara erişme ve kullanma haklarını verirsiniz.

Youthall aşağıdaki durumlarda Üyelerin kişisel bilgilerini, profil bilgilerini veya bir Üye veya Kullanıcı olarak faaliyetlerini ifşa edebilir:

(1) Şüpheli veya fiilen kanuna aykırı eylemlere istinaden soruşturma yapmak, bunları bertaraf etmek veya müdahale etmek veya resmi icra dairelerine yardım etmek;
(2) Kullanıcı Koşullarını veya Üyelik Sözleşmesini uygulamak, üçüncü tarafların taleplerine veya iddialarına karşı savunma yapmak veya Hizmetin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak veya
(3) Youthall’un, Üyelerin, Youthall çalışanlarının veya diğer kişilerin haklarını, mülkiyet veya güvenliğini korumak veya tatbik etmek üzere iyi niyetli bir şekilde ifşanın gerekli olduğuna inanır veya bir mahkeme celbi ya da sair yasal işlem ile gerekli olursa.

Youthall Üyelerin üyelikleri faal olduğu sürece veya gerektiği durumlarda Hizmetleri sunmak için, Youthall’a sunulan kişisel bilgileri muhafaza eder. Bilgileri muhafaza etme eyleminin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, mevzuat gerekliliklerine uymak, Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, dolandırıcılık ve kötüye kullanmayı önlemek ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kullanıcı Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini uygulamak için haklı nedenlerle gerekli olduğu durumlarda, üyelik sona erse bile Üyelerin kişisel bilgileri muhafaza edilebilir. Emniyet makamlarınca talep edilmesi halinde, Youthall kişisel bilgileri sınırlı bir süre boyunca saklar.

Üyelerin kişisel bilgileri sadece destekle ilgili raporlama ve eğilim analizi sunmak için gerekli olduğu kadar muhafaza edilir. Sona erdirilen üyeliklere ait hesaplarla ilgili veriler genellikle silinir veya anonim hale getirilir.

Youthall, Üye Gençlerden ve Üye Markalarda temin edilen kişiler bilgileri aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. Youthall tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri ve kısa mesajları Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise info@youthall.com adresine e-posta gönderip veya ayarlar sayfasından gerekli seçenekleri kaldırarak listeden çıkmaları gerekmektedir.

Youthall Site dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu Youthall’un işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. Youthall, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

---

TR: Herhangi bir sorunuz varsa veya bizimle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, legal@youthall.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sorunuz acilse +90 212 939-7655 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
EN: If you have any questions or need to contact us, we recommend you reach out to legal@youthall.com. If your question is urgent, you may contact +90 212 939-7655.
FR: Si vous avez des questions ou avez besoin de nous contacter, nous vous recommandons de contacter legal@youthall.com. Si votre question est urgente, vous pouvez contacter +90 212 939-7655. (English and Turkish Only)